RESINA ACETALICA – POM C (delrin)

Tondi da   dia. 6mm    a   dia. 500mm
Lastre calandrate da    sp. 2mm   a   sp. 10mm        F.to   1000X2000mm
Lastre estruse da           sp. 8mm   a   sp. 150mm      F.to   1000X2000mm
Bobine nastro da          sp.0,5mm   a   sp. 1,0mm     H. 1000mm
Manicotti (Barra forata)  da   dia. 25mm   a   dia. 500mm
Liste tagliate da lastra da   sp. 3mm   a   sp. 110mm